Stichting Uitvlucht

Stichting Uitvlucht is een kleine Vlaardingse stichting die noodopvang biedt aan enkele families die asiel in ons land zoeken maar door onze overheid zonder middelen op straat worden gezet. De Emmaus/Immanuelgemeente steunt van tijd door collectes Uitvlucht en nogal wat gemeenteleden fungeren als ‘’ achterban’’.

Het inloophuis ‘’De Groene luiken’’ is de thuishaven van Uitvlucht.

Uitvlucht biedt vier families die in ons land asiel vragen huisvesting, juridische bijstand, helpt bij scholing en medische zaken. Ellenlange procedures spelen de mensen parten. Het langst hier verblijvende gezin zit al bijna zeven jaar in een huis van Uitvlucht en dreigt nu toch uitgezet te worden naar een land waar ze geen enkele binding meer mee hebben. Wat heet humaan. Het fatsoen van een land meet je af aan hoe de zwaksten en de meest marginalen behandeld worden. En dat valt vies tegen.

Naomi en Ruth zouden kansloos zijn bij de grens van Nederland omdat ze economische vluchtelingen waren. Zo ook Jozef en z’’n broers. Ze hadden slechts honger en armoede maar vreesden geen levensbedreigende vervolging. Jammer dan…. Waarschijnlijk zouden ook Jozef en Maria met hun zoon Jezus bot vangen bij de grensbewaking van Nederland. Het waren immers brave burgers in het land dat ze verlieten, een hardwerkende timmerman en een jonge vrouw zonder vast beroep.  Ze deden keurig mee met de volkstelling / dat eisten de autoriteiten nu eenmaal van ze, ze waren geen lid van een verboden en vervolgde organisatie. Onvoldoende grond voor toelating dus volgens de regels….De geschiedenis had er ander uitgezien!

Nederland heeft nog wel eens de neiging zich als norm van de wereld te beschouwen. De huidige overheid gaat in haar vreemdelingenbeleid er van uit dat de hele wereld zo ordelijk is als ons land. Regeltjes, formulieren, instellingen, juiste procedures, ambtenaren, beroepsmogelijkheden enzovoort. De Nederlandse werkelijkheid wordt op de rest van de wereld geprojecteerd. Maar in die rest van de wereld heersen andere regels, chaos, spanning, rechteloosheid, corruptie, vervolging. En veel asielzoekers zitten tussen die werkelijkheden in en mogen in de ogen van Uitvlucht daar niet de dupe van worden. Vandaar de noodopvang met een fatsoenlijk huis, een uitkering om fatsoenlijk van te kunnen leven, hulp bij scholing en bij juridische procedures.

Dat is in het kort:  stichting Uitvlucht

Contactadres: Daan van Heere 0 10 4344092 / d.v.heere@wxs.nl